Information om personuppgiftsbehandling GDPR

Föreningen Folkets Hus i Motala (nedan angivet FH) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig.

FH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med FH genom att maila oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Som kund eller medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi kan behandla om dig är namn, personnummer/organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftbehandling  som utförs i samband med din kontakt med FH är laglig för den är nödvändig för fullgörandet av uppdraget som kund respektive medlem och för att FH har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta kund- och medlemsadministrationen, handlägga beställningar och skicka ut nyheter och marknadsföring. Ditt personnummer/organisationsnummer registreras eftersom det är viktigt att FH ska kunna säkerställa kund och medlemmars identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i FH's IT-system. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

FH behandlar dina personuppgifter så länge du är kund/medlem hos oss. Senast två år efter det att ditt senaste slutförda inköp eller att din medlemskap upphört raderas dina personuppgifter. FH kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna kundvillkor/medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen och begära att vi stoppar utskicken.