Vår styrelse

Vår styrelse är:

 

Ordförande          Zoran Stanic

Vice Ordförande   Ingemar Andersson

Sekreterare         Ingeman Svensson

Ledamot             Peter Karlsson

Ledamot             Marita Karlsson

Ledamot             Peter Hjort

Ersättare            Seija Kuutti

Ersättare

Personalrep. ord  Brigita Grisanova

Personalrep. ers. Jorgie Flordin

 

Revisorer ord      Ragnhild Wärn

Revisorer ord      Thomas Björk

Revisorer ers      Jerry Isaksson

Revisorer ers